Archive for Tävling

Andra former av tävlingssegling

Segling är en av de idrotter som har flest discipliner. I OS-sammanhang tävlas det i inte mindre än sju klasser. Herrarna tävlar i RS:X, Laser, 470 och Starbåt och finnjolle. Damerna tävlar i RS:X, Laser Radial, 470 och Match racing. Det finns också en gemensam klass, nämligen 49er.

Laser är en jolle avsedd för en person. Skrovet består av glasfiber medan riggen är i aluminium. En laserjolle väger mycket lite och har samtidigt en stor segelyta. Det gör att varje förändring i vinden ger stora utslag på hur jollen rör sig. Det krävs såväl stor erfarenhet som stor fysisk styrka för att kunna manövrera en laserjolle i varierande vind.

Laserjollen introducerades 1971 och kom med på OS-programmet 1996. Herrarna tävlar i standardklassen medan damerna tävlar i Laser Radial. Det som skiljer dessa två klasser är storleken på segelytan. I Laser Radial är segelytan betydligt mindre.

Starbåt är en extremt utmanande och fysiskt påfrestande typ av segling. En starbåt är en segelbåt för två man. Båten har både fock och storsegel. Båtarnas skrov är i plast medan riggen är i aluminium. Båten lanserades faktiskt så tidigt som 1911. På OS-programmet har starbåt haft en given plats sedan 1932.

Segling är i mångt och mycket en idrott som kräver fysisk styrka och bra kondition. Starbåt är den klass som brukar räknas som tungviktsklassen i seglingssporten. Det är den stora segelytan jämfört med vikten på skrovet som gör att det krävs ordentlig muskelstyrka för att manövrera båten.

49er är en båt som används i öppna klasser. I praktiken är det dock främst män som deltar i tävlingar med 49er. Båten är utvecklad för två personer. Den är extremt snabb och betydligt mer lättmanövrerad än till exempel starbåten. När man tittar på segling på TV kan man enkelt känna igen 49er-båtarna på att de har tre segel. 49er kom med på OS-programmet till Sydney-OS 2000.