FOLKSAM

Folksam är ett av våra mest kända och folkkära försäkringsbolag, och med hundra år i branschen är det kanske inte så konstigt. Med kontor på Södermalm i Stockholm har man cirka 3400 anställda och omsatte 2011 i runda slängar 33 miljarder kronor.

Med ett ursprung som kan spåras bakåt till tidigt nittonhundratal och Kooperativa Förbundet (KF) har Folksam alltid varit känt för att måna om folkets väl. Orsaken till grundande ska faktiskt ha varit de ofta förekommande bränder som framför allt drabbade trähus i vilka arbetarfamiljer bodde. Då försäkringar vid den här tidpunkten inte var allmängods utan något som bara de övre samhällsskikten hade råd att teckna, beslutades att man skulle skapa ett försäkringsbolag som verkade för arbetarklassens väl.

Genom åren har Folksam gjort sig känt som ett stabilt försäkringsbolag med ett samvete:
både miljömärkta försäkringar och etiska placeringar har en naturlig plats i bolagets utbud, och vinstutdelningar går tillbaka till medlemmarna i form av sänkta premier. Det sociala engagemanget har även visat sig på idrottsidan, exempelvis i form av sponsring av både idrottslag och evenemang.

Som kund i Folksam kan man göra långt mer än bara försäkra sig, sitt hem eller sin bil.
Självklart erbjuder företaget en lång rad olika försäkringar skräddarsydda för olika delar av livet, liksom försäkring för de flesta husdjur och fordon. Även företag kan försäkra sin verksamhet och egendom hos Folksam.

En annan stor del av verksamheten är också pensionssparande och pensionsförsäkringar. De fem senaste åren har Folksams pensionssparande gett sina kunder en avkastning på i genomsnitt 5,6 %, vilket får anses väl godkänt sett till omvärldsförhållandena och hur övriga företag i branschen har klarat sig.