ICA

De flesta av oss ser väl nog ICA som en genuin del av det svenska samhället, med en
matbutik i hart när varje stad och by. Vad många inte vet är att företaget faktiskt ägs av norska Hakon Invest tillsammans med holländska Royal Ahold N.V. Företagets historia kan spåras bak till 1917 när Hakon Swenson grundade sitt företag i Västerås, med sikte på att låta enskilda handlare få fortsätta vara enskilda, samtidigt som de skulle kunna få ta del av fördelarna med stora inköp och gemensam logistik.

Arbetet fortskred i maklig takt tills man våren 1938 gick samman med tre andra företag och bildade Svenska Inköpscentralernas Aktiebolag (svenska InköpsCentralernas Aktiebolag – ICA!). På 1960-talet började man kalla även sina anslutna butiker för ICA-butiker. Idag finns närmare 1400 butiker runtom i Sverige, och koncernen har också en närvaro i övriga Norden och Baltikum. Kännetecknande är att man använder sig av någon av fyra butiksprofiler när man etablerar en ny butik:

ICA Nära
ICA Nära är ICAs minsta butikskoncept. Butikerna ligger ofta, men inte alltid, i bostadsområden och har ett mindre sortiment än de andra butikerna. Här finner man ofta dagligvaror som bröd, mjölk och smör, men en genomsnittlig ICA Nära-butik har mellan fem- och åttatusen varor.

ICA Supermarket
Den här typen av butik hittar man många gånger i stadskärnan eller i bostadsområden. Sortimentet täcker de flesta behov även om mer exotiska varor kan vara svåra att hitta. ICA- handlaren själv kan själv välja att ta in exempelvis närproducerat eller ekologiskt i extra hög grad, något som gäller alla franchisetagare inom ICA.

ICA Kvantum
Dessa butiker ligger ofta lite i utkanten av mindre orter och har ett stort sortiment av livsmedel.

ICA Maxi
Det här är den största butiksformen inom ICA-koncernen, och utöver mat kan man som konsument också hitta bland annat kläder och hemelektronik här.